Others

Title Document
Fletore e praktikes klinike Download
Manual of use of the Anti-Plagiarism System - SAP for PROFESSOR Download
Manual of use of the Anti-Plagiarism System - SAP for STUDENTS Download
Fakulteti i Mjekësisë - Raporti i kalueshmërisë së studentëve në afatin Janar-2020 Download
Notification of access to official email Download
Teacher's Manual - Virtual Classroom Download
Manual of use for students at SMU Download
Manual of use for professor at SMU Download
Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Download
Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Download
Code of Ethics Download
Rregullore e studimeve themelore te fakultetit të Mjekësisë Download
Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Download
Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Download
Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Download
Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Download
tp-bottom