Lajme dhe ngjarje

NJOFTIMET

Konkurs për ndarjen e bursave nga MASHT
Konkurs për ndarjen e bursave nga MASHT

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, bazuar në Udhëzimin administrativ nr. 14/2017 për ndarjen e bursave, Vendimin nr. 41/01B, të datës 22.05.2020 dhe duke marrë parasysh rrethanat e shk...

2771
5
102
25
tp-bottom