Tjera

Titulli Dokumenti
Vendim - aprovohen raportet e komisionit të ankesave të konkursit për bashkëpunëtorë të jashtëm Shkarko
Fakulteti i Mjekësisë - Plani Strategjik 2021 - 2025 Shkarko
Raport Shkarko
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 28.02.2023 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 24.01.2023 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 04.10.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 04.10.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 12.09.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 26.01.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 20.01.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 27.08.2021 Shkarko
Fletore e praktikes klinike Shkarko
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për PROFESORË Shkarko
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për STUDENTË Shkarko
Fakulteti i Mjekësisë - Raporti i kalueshmërisë së studentëve në afatin Janar-2020 Shkarko
Njoftim për qasje në email-in zyrtar Shkarko
Manuali për mësimdhënës - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali i përdorimit të SMU - së UGJFA Shkarko
Manuali i përdorimit për profesor në SMU Shkarko
Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Shkarko
Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Shkarko
Kodi i etikës Shkarko
Rregullore e studimeve themelore te fakultetit të Mjekësisë Shkarko
Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Shkarko
Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Shkarko
tp-bottom