Publikohet numri i parë i revistës shkencore JSEIS - JOURNAL OF SOCIAL EDUCATION AND INTERDISCIPLINARY SCIENCE

Publikohet numri i parë i revistës shkencore JSEIS - JOURNAL OF SOCIAL EDUCATION AND INTERDISCIPLINARY SCIENCE

JSEIS është revistë zyrtare e Universitetit "FEHMI AGANI" në Gjakovë, qëllimi kryesor i së cilës është botimi i punës kërkimore në shkencat e edukimit social dhe ndërdisiplinorë.

 Revista është  në  platformën OJS (Open Journal Systems),  me qasje të hapur në menaxhimin dhe botimin e revistave shkencore.

JSEIS botohet dy herë në vit (në korrik dhe dhjetor) dhe  i mirëpret punimet  cilësore që pasqyrojnë gamë të gjerë perspektivash, temash, kontekstesh, metodash të cilat pasqyrojnë punën ndërdisiplinore dhe multidisiplinore.

Linku i revistës shkencore:  https://jseis.uni-gjk.org/index.php/jseis/index

tp-bottom