Njoftim rreth transfereve - Semestri veror 2023/2024

Njoftim rreth transfereve - Semestri veror 2023/2024

Duke u bazuar në vendimet e AKA-së për numrin e lejuar të studentëve në programet e studimit dhe në kriteret e përcaktuara, ju njoftojmë rreth kërkesave për transfer për semestrin veror 2024:


Fakulteti i Edukimit - 0 kërkesa

Fakulteti i Filologjisë - 0 kërkesa

Fakulteti i Shkencave Sociale - 0 kërkesa

Fakulteti i Mjekësisë - 1 kërkesë për ndërrim programi


Komisioni i Studimeve duke u bazuar në vendimet e AKA-së për numrin e lejuar të studentëve në programet e studimit si dhe në kriteret e përcaktuara nga Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë njofton se ka refuzuar kërkesën e studentes A. D. për transfer në Programin Infermieri.

Ankesa kundër vendimit mbi refuzimin e transferimit duhet t’i bëhet Këshillit të njësisë akademike nga data 23.02.2024 deri më 26.02.2024, ora 15:00.

tp-bottom