Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2019

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2019

Njoftojmë studentët e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” se periudha për paraqitjen e provimeve në SEMS për afatin e Shtatorit 2019 do jetë i hapur nga data 20 gusht- 30 gusht 2019. Ndërsa, provimet mbahen nga 2 shtator - 20 shtator 2019 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i përdorimit të SEMS-it UGJFA 

tp-bottom