Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror

Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror


Njoftohen studentët e Fakultetit të Mjekësisë, se afati për regjistrimin e semestrit dimëror për vitin akademik 2016/2017 bëhet me datën

01.11.2016 – 15.11.2016.

Studentët e regjistruar në vitin akademik 2016/2017 janë të liruar nga pagesa.


tp-bottom