Vendime

Titulli Dokumenti
Vendim 01 - 607 - Formohet grupi punues për përgatitjen e RVV - Programi Infermieri Shkarko
Vendim 01 - 606 - Formohet grupi punues për përgatitjen e RVV - Programi Fizioterapi Shkarko
Vendim 01 - 605 - Formohet grupi punues për përgatitjen e RVV - Programi Shëndeti Publik Shkarko
Vendim 01 - 604 - Formohet grupi punues për përgatitjen e RVV - Programi Menaxhim Shëndetësor Shkarko
Vendim 05 - 747 - Për plotësimin dhe ndryshimin e Komisionit të Cilësisë dhe Vlerësimit Shkarko
Vendim 05 - 743 - Miratohen rekomandimet e Komisionit të Cilësisë në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 05 - 215 - Për miratim e rekomandimeve të KQSC Shkarko
Vendim 01 - 727 - Emërohen anëtarët e Bordit për Inovacion dhe Ndërmarrësi Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për Cilësi në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
tp-bottom