Bordi Këshillëdhënës për Ndërmarrësi

Përbërja e Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi është:

1.   Drejtori  i Spitalit te Përgjithshëm  ne Gjakove,  Mr. Hilmi  Shala

2.   Drejtori  i Institutit  te Mjekësisë  se Punës,  Dr. Luan Nagavci

3.   Drejtori  i Qendrës Kryesore  te Mjekësisë  Familjare,  Dr. Kujtim  Zarari

4.   Drejtori  i Qendrës  se Shëndetit  Mendor në Gjakove,  Mr. Besnik  Stuja

5.   Drejtori   i Spitalit te Përgjithshëm  ne Peje, Dr. Skender  Dreshaj

6.   Europan Clinic Hospital, pronare Dr. Aida Nushi  Kumnova

7.   Nderi i  Mjekut Dr. Sc. Rifat Lila

8.   IPSH  "Trodon"  Dr. Ilir Beqiri

Vendim për themelimin e Bordit Këshilldhënës për Ndërmarrësi, Fakulteti i Mjekësisë 

 

 

tp-bottom