Bordi Këshillëdhënës për Ndërmarrësi

Përbërja e Bordit për Inovacion dhe Ndërmarrësi është:

1.   Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm në Gjakovë, Mr. Hilmi Shala

2.   Drejtori i Institutit të Mjekësisë së Punës, Dr. Albert Lila

3.   Drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, Dr. Arben Koshi

4.   Drejtori i Qendrës së Shëndetit Mendor në Gjakovë, Mr. Besnik Stuja

5.   Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm në Pejë, Dr. Fazli Shala

6.   Europan Clinic Hospital, pronare Dr. Aida Nushi Kumnova

7.   Medica Kosova, Veprore Shehu

8.   IPSH  "Trodon" Dr. Ilir Beqiri

9.   Qendra Rajonale e Shëndetit Publik në Gjakovë, Dr. Gazmend Ajdini

10. Drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare Deçan, Dr. Selman Berisha

11. Klubi i Futbollit Vëllaznimi, Dr. Gazmend Boshnjaku  

Vendim për themelimin e Bordit për Inovacion dhe Ndërmarrësi, Fakulteti i Mjekësisë 

 

 

tp-bottom