Stafi akademik i angazhuar

Stafi akademik i angazhuar në UGJFA për vitin akademik 2020/2021

Dr. Sc. Mybera Shala
Email: [email protected]

Dr. Sc. Kamber Zeqiraj
Email: [email protected]

Prof. Ass. Dr. Seat Kadiri
Email: [email protected]

Prof. Ass. Dr. Artan Nimani
Email: [email protected]

Dr. Med. Skender Ukaj
Email: [email protected]

Dr.Med. Vildane Goga Çmega

Dr. Med. Edi Muhaxhiri

Dr. Med. Arta Dula Zhuri

Ma. Muhamet Kadrija
Email: [email protected]

Ma. Besart Gashi
Email: [email protected]

MA. Sabrije Kelmendi
Email: [email protected]

Msc. Edonesa jasiqi

Ma.Sabrije Kelmendi

Ma. Elda Himaj

Ma. Vjolla Nagavci

Ma. Besart Gashi

Msc. Kujtesa Berisha

Ma. Shkurte Karakushi
Email: [email protected]

 

 

 

 

tp-bottom