Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë janë:


Prof. Dr. Haxhi Kamberi, Dekan

Prof. Asoc. Dr. Antigona Ukëhaxhaj

Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri

Prof. Dr. Ramush Bejiqi

Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha

Prof. Ass. Dr. Hajrullah Latifi

Prof. Asoc. Dr. Kimete Camaj

Prof. Asoc. Dr. Artan Nimani

Prof. Ass. Dr. Kamber Zeqiraj

Prof. Ass. Dr.  Arben  Boshnjaku

Prof. Ass. Dr. Skender Ukaj

Ass. Bylbyl  Kadrijaj 

Ass. Hateme Hoxha Nimani 

Ass. Edita Qufaj Kadrija

Ass. Vanesa Tanushi

Ass. Arta Dalipi Shabani

Ass. Vesa Rraci

Ass. Argjiro Alija

Ass. Rilind Obertinca

Ass. Muhamet Kadrija

Ass. Blertë Hyseni

Ass. Zana Gërgi

Ass. Hana Domi

Ass. Ftesa Aliçkaj

Një përfaqësues nga administrata

Një përfaqësues nga radhët e studentëve

tp-bottom