Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë janë:


Prof.Asoc.Dr. Antigona Ukëhaxhaj, Dekane

Prof.Ass.Dr. Dafinë Kaçuri, Prodekane


Prof.Asoc.Dr. Haxhi Kamberi

Prof.Asoc.Dr. Ramush Bejiqi

Prof.Ass.Dr. Faton Hoxha

Prof.Ass.Dr. Hajrullah Latifi

Prof.Asoc.Dr. Kimete Camaj

Prof.Ass.Dr. Kamber Zeqiraj

Prof. Ass. Dr. Besarta Pelaj

Ass. Kushtrim Grezda, PhD cand.


Ass. Arben  Boshnjaku, PhD cand.

Ass. Bylbyl  Kadrijaj 

Ass. Hateme Hoxha Nimani 

Ass. Edita Qufaj Kadrija

Ass. Vanesa Tanushi

Ass. Arta Dalipi Shabani

Ass. Vesa Rraci

Ass. Bekim Sejdiu

Ass. Argjiro Alija

Ass. Rilind Obertinca

Ass. Muhamet Kadrija


Një përfaqësues nga administrata

Një përfaqësues nga radhët e studentëve

tp-bottom