Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë janë:


Prof.Asoc.Dr. Idriz Berisha, Dekan 

Prof.Asoc.Dr. Ramush Bejiqi

Prof.Asoc.Dr. Haxhi Kamberi

Prof.Asoc.Dr. Ilirjana Raqa Bunjaku

Prof.Asoc.Dr. Dardan Koçinaj

Prof.Ass.Dr. Antigona Ukëhaxhaj

Prof.Ass.Dr. Faton Hoxha

Prof.Ass.Dr. Hajrullah Latifi

Ligjërues  Skender Ukaj

Ass. Kushtrim  Grezda, PhD cand.

Ass. Arben  Boshnjaku, PhD cand.

Ass. Bylbyl  Kadrijaj 

Ass. Hateme Hoxha Nimani  

Ass. Edita Qufaj Kadrija

Ass. Vanesa Tanushi

Një përfaqësues nga administrata

Një përfaqësues nga radhët e studentëve

tp-bottom