Prof. Asoc. Dr. Kimete Canaj

Prof. Asoc. Dr. Kimete Canaj

Prodekane për Projekte Zhvillimore dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar

Prof. Ass.Dr. Hasime Terziqi

Prof. Ass.Dr. Hasime Terziqi

Prodekane për Çështje Mësimore dhe Studentë

Prof. Dr. Ramush Bejiqi

Prof. Dr. Ramush Bejiqi

Profesor i Rregullt

Prof. Asoc. Dr. Faton Hoxha

Prof. Asoc. Dr. Faton Hoxha

Profesor i Asocuar

Prof. Asoc. Dr. Artan Nimani

Prof. Asoc. Dr. Artan Nimani

Profesor i Asociuar

Prof. Ass. Dr. Kamber Zeqiraj

Prof. Ass. Dr. Kamber Zeqiraj

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Hasime Terziqi

Prof. Ass. Dr. Hasime Terziqi

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Skender Ukaj

Prof. Ass. Dr. Skender Ukaj

Profesor Asistent

Ass. Arta Dalipi Shabani

Ass. Arta Dalipi Shabani

Asistente

Fakulteti i Mjekësisë

Ass. Vesa Rraci

Ass. Vesa Rraci

Asistente

Fakulteti i Mjekësisë

Ass. Argjiro Alija

Ass. Argjiro Alija

Asistente

Fakulteti i Mjekësisë

Ass. Rilind Obertinca

Ass. Rilind Obertinca

Asistent

Fakulteti i Mjekësisë

Ass. Hana Domi

Ass. Hana Domi

Asistente

Ass. Zana Gërgi

Ass. Zana Gërgi

Asistente

tp-bottom