Stafi akademik i angazhuar

Stafi akademik i angazhuar në UGJFA për vitin akademik 2019/2020

Dr. Sc. Selami Sylejmani
Email: [email protected]

Dr. Sc. Sehad Kadiri
Email: [email protected]

Dr. Sc. Elton Bahtiri
Email: [email protected]

Dr. Sc. Zafer Gashi
Email: [email protected]

Dr. Sc. Mybera Shala
Email: [email protected]

BSc. Muhamet Kadrija
Email: [email protected]

BSc. Saranda Dobraj
Email: [email protected]

BSc. Besarta Pelaj
Email: [email protected]

Dr. Sc. Eglantina Kraja Bardhi
Email: eglantina.kraja [email protected]

MSc. Lumnije Haxhosaj
Email: [email protected]

Ma. Besart Gashi
Email: [email protected]

BSc. Edona Shala
Email: [email protected]

BSc. Elida Jusufi
Email: [email protected]

BSc. Sabrije Kelmendi
Email: [email protected]

BSc. Shkurte Karakushi
Email: [email protected]

tp-bottom