logo

Fakulteti i Mjekësisë

Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë janë:


Prof.Ass.Dr. Idriz Berisha 

Prof.Ass.Dr. Ramush Bejiqi

Prof.Ass.Dr. Haxhi Kamberi

Prof.Ass.Dr. Naim Jerliu

Prof.Ass.Dr. Dardan Koçinaj

Prof.Ass.Dr. Ilirjana Raqa Bunjaku

Prof.Ass.Dr. Selami Sylejmani

Ligjërues  Skender Ukaj

Ass. Kushtrim  Grezda, PhD cand.

Ass. Arben  Boshnjaku, PhD cand.

Ass. Bylbyl  Kadrijaj 

Ass. Hateme Hoxha Nimani  

Një përfaqësues nga administrata

Një përfaqësues nga radhët e studentëve