Profesoreshat nga Universitetit i Zarës dhe ai i Mostarit  mbajnë ligjëratë për studentët e UGJFA-së

Profesoreshat nga Universitetit i Zarës dhe ai i Mostarit mbajnë ligjëratë për studentët e UGJFA-së

Më 28 dhe 29 Maj 2020 studentët e UGJFA-së patën mundësinë që të dëgjojnë ligjëratat e parapara të mësimdhënësve të Universiteteve të Zarës, Prof. Assoc. Dr. Arta Dodaj dhe Universitetit të Mostarit, Prof. Assoc. Dr. Kristina Sesar. Kjo ligjëratë është paraparë të mbahej në këtë periudhë ku profesoreshat është dashur ta vizitojnë UGJFA-në por për shkak të Covid-19 kjo është realizuar online.

Ligjërata ka pasur si qëllim diskutimin rreth shëndetit, stresit dhe përballimit të tij. Ata që ishin në ligjëratë do i marrin në emailat e tyre, kurse të interesuarit tjerë në linkun në vijim do t’i gjejnë sllajdet e prezentuara.

Linku

Fotot e lajmit

tp-bottom