Njoftim rreth fotografimit për studentët e transferuar

Njoftim rreth fotografimit për studentët e transferuar


Njoftojmë studentët e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" që kanë bërë kërkesë për ndërrim programi brenda fakultetit dhe studentët që kanë bërë kërkesë për transfer nga UP në UGJFA, se fotografimi për ID kartela do të bëhet prej dt. 04.12.2017 deri më 06.12.2017 nga ora 13.00 - 15.00 në zyrën e IT-së në Rektorat. Ndërsa studentët duhet të paraqiten me letërnjoftim.

tp-bottom