Njoftim rreth regjistrimit të semestrit veror

Njoftim rreth regjistrimit të semestrit veror


Njoftohen studentët e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”, se afati për regjistrimin e semestrit veror për vitin akademik 2017/2018 bëhet nga

07.03.2018 – 16.03.2018. 

Studentët e regjistruar në vitin akademik 2017/2018 janë të liruar nga pagesa.

Pagesa për semestër është 25 euro.

Regjistrimi bëhet në fakultetet përkatëse.

tp-bottom