Njoftim rreth fotografimit për studentët e transferuar

Njoftim rreth fotografimit për studentët e transferuar

Njoftojmë studentët e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" që kanë bërë kërkesë për ndërrim programi brenda fakultetit dhe studentët që kanë bërë kërkesë për transfer nga Universitet tjera për në UGJFA, se fotografimi për ID kartela do të bëhet me 30.09.2019 në zyren e IT-së në Rektorat .

tp-bottom