Praktika profesionale

Praktika profesionale është hartuar për t’iu dhënë studentëve formim dhe përgatitje profesionale më të plotë. Studentëve, për njohuritë e marra, iu jep një dimension të ri dhe i përgatit ata për të hyrë në tregun e punës. 

Praktika profesionale ndihmon studentin në zhvillimin e të kuptuarit të marrëdhënieve njerëzore dhe për të mësuar për të punuar me të tjerët si një anëtar i një ekipi.

 

 

Njoftim për kandidatët e pranuar për punë praktike në UFAGJ - dt. 24.02.2020

Konkurs për punë praktike për studentët e UFAGJ-së - dt. 12.02.2020

 

Njoftim për kandidatët e pranuar për punë praktike në UFAGJ - dt. 15.11.2019

Konkurs për punë praktike për studentët e UFAGJ-së - dt. 30.10.2019

 

Vendim për miratimin e kërkesës së Rektorit për alokimin e mjeteve nga kategoria e subvencioneve nga buxheti i vitit 2020 për pagesën e praktikanteve

tp-bottom