Parlamenti i Studentëve

Anëtarët e Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Endrit Zeneli
Kryetar i Parlamentit, Senator Ex-officio 

Endrit Mustafaj
Sekretar i Përgjithshëm 

Herolinda Kolmekshaj
Senatore e Parlamentit Studentor

Laurent Gaxheri
Nënkryetar për çështje organizative dhe akademike

Nife Lajqi
Nënkryetar për marrëdhënie me jashtë

Viola Haxhija
Zëdhënëse për informin

Arlinda Berisha
Anëtar

Albin Tahiraj
Anëtar

Ardiana Tunprenkaj
Anëtar

Elvis Mataj
Anëtare

Flutura Kelmendi
Anëtar

Rinora Hasani
Anëtar

tp-bottom