Zgjedhjet studentore 2023


1. Vendimi i KD-së për zgjedhjet studentore dhe plani dinamik

2. Njoftimi për Zgjedhjet Studentore 2023

3. Vendimi për themelimin e Komisionit Qendror Zgjedhor - Zgjedhjet Studentore 2023

4. Vendimet për themelimin e KZF-ve - Zgjedhjet Studentore 2023

5. Njoftim për listat e votuesve

6. Listat e studentëve me të drejtë vote pas verifikimit nga KQZ:


7. Aplikacioni për certifikim të Organizatës Studentore

8. Listë e deklarimit në mbështetje për certifikimin e Organizatës studentore për zgjedhjet studentore 2023

9. Rregullore për zgjedhjet e studentëve të UFAGJ

10. Vendim për financim të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e studentëve 2023

11. Thirrje për monitorim të zgjedhjeve studentore 2023

12. Konstatim për aplikim të OS

13. Listat e studentëve me të drejtë vote (pas afatit të ankesave)

14. Vendim - mbi Certifikimin e Organizatave studentore për Zgjedhjet e Studenteve - 2023

15. Vendim - mbi ranglistën e Organizatave studentore në Fletëvotim

16. Njoftim per Listat e Kandidateve

17. Formulari - Lista e Kandidatëve të OS

18. Deklarate e pëlqimit për kandidatë

19. Si të votoni?

20. Komunikatë

21. Rezultatet Preliminare

22. Njoftim mbi afatin e ankesave

23. Rezultatet përfundimtare

24. Lista e mandatarëve për PS dhe KS

25. Njoftim lidhur me mandatet e fituara

 

 

tp-bottom