Ftesë për diskutim publik

Ftesë për diskutim publik

Të nderuar,

Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë është në fazën e diskutimit publik të Planit Strategjik pesë vjeçar, andaj me konsideratën më të lartë  presim rekomandimet, sugjerimet, vërejtjet dhe komentet tuaja.

Duke respektuar kontributin e secilit veç e veç, ju falenderoj paraprakisht për mundësinë që të kontriboni në këtë dokument strategjik për Universitetin tonë.

Mbes më shpresë që deri me 24 dhjetor 2020, të na dergoni opinionin tuaj në [email protected] 

Drafti Plani Strategjik

tp-bottom