Njoftim rreth regjistrimit të semestrit dimëror

Njoftim rreth regjistrimit të semestrit dimëror


Njoftohen studentët e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”, se afati për regjistrimin e semestrit dimëror për vitin akademik 2017/2018 bëhet nga

01.11.2017 – 15.11.2017. 

Studentët e regjistruar në vitin akademik 2017/2018 janë të liruar nga pagesa.

Pagesa për semestër është 25 euro.

Regjistrimi bëhet në fakultetet përkatëse.

tp-bottom