Rezultatet preliminare të provimit pranues (afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Rezultatet preliminare të provimit pranues (afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Programi Infermieri

Programi Shëndeti Publik

Programi Fizioterapi

 

Njoftim rreth rezultateve

 

Afati i ankesave është deri më datën 23.07.2022 në ora 16:00. Pas këtij afati ankesat nuk do të pranohen.

Ankesat bëhen vetëm përmes sistemit SMU në këtë link dhe raporti duhet të dorëzohet në fakultetin përkatës.

 

Studentët e pranuar pas rezultateve përfundimtare (që shpallen me dt. 25.07.2022) do të regjistrohen dhe fotografohen për ID kartelë sipas orarit:

Fakulteti i Mjekësisë - datë 28.07.2022 nga ora 09:00 - 15:00 (në lokalet e Fakultetit të Mjekësisë)

tp-bottom