Në UMT filloi punëtoria mbi ndërkombëtarizimin e institucioneve të arsimit të lartë

Në UMT filloi punëtoria mbi ndërkombëtarizimin e institucioneve të arsimit të lartë

Në UMT filloi punëtoria mbi ndërkombëtarizimin e institucioneve të arsimit të lartë

Në kuadër të projektit QUADIC, më 22 dhe 23 zhtator po zhvillohet punëtoria e cila për qëllim ka rritjen e përfshirjes ndërkombëtare të IAL-ve, duke shfrytëzuar mundësitë që Unioni Evropian ofron për rrjetizim e fonde, programet e veçanta si Eramus+,  Horizon Europe por edhe përfshirja në rrjete ndërkombëtare të IAL-ve si EUA, UNIMED ku UGJFA tashmë është anëtare por edhe rrjetëzime tjera ku mund të anëtarësohet e përfitoi si institucion.

Për më shumë rreth projektit QUADIC: 

https://uni-gjk.org/al/lajme/938/quadic

 

 

Fotot e lajmit

tp-bottom