Njoftim rreth transfereve

Njoftim rreth transfereve

Komisioni i Studimeve duke u bazuar në vendimet e AKA-së për numrin e lejuar të studentëve në programet e studimit si dhe në kriteret e përcaktuara nga Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë njofton se ka aprovuar kërkesën e studentes Bleona Lushaj për transfer në Programin Infermieri.

 

tp-bottom