Njoftim për mbrojte publike të punimeve Master

Njoftim për mbrojte publike të punimeve Master

Lajmërohen stafi akademik i Fakultetit të Mjekësisë, studentët e nivelit Master dhe të interesuarit tjerë se kandidatët:

Albina Vrella - Tema: NIVELI I KËNAQSHMËRISË NË VENDIN E PUNËS TE PROFESIONISTËT SHËNDETËSORË NË SPITALIN E PËRGJITHSHËM NË PEJË

Edita Hoti - Tema: NJOHURITË E GRUP-MOSHAVE TË REJA PËR SËMUNDJET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME

Arigona Nikqi - Tema: NJOHURITË, PERCEPTIMET DHE QËNDRIMET E POPULLATËS PËR FERTILIZIMIN IN VITRO

Dijana Beqa - Tema: NDIKIMI I COVID-19 NË SHËNDETIN MENDOR TË FËMIJËVE SHKOLLORË, MOSHA 12-15 VJEÇ NË KOMUNËN E GJAKOVËS

do të bëjnë mbrojten e publike të Punimit të Diplomës Master në Departamentin e Menaxhimit Shëndetësor në Fakultetin e Mjekësisë në Gjakovë, me datë 6.10.2023 (e premte) në ora 12:00 ne objektin e fakultetit.

tp-bottom