Njoftim për mbrojte publike të punimeve Master

Njoftim për mbrojte publike të punimeve Master

Lajmërohen stafi akademik i Fakultetit të Mjekësisë, studentët e nivelit Master dhe të interesuarit tjerë se kandidatët:

Albana Gjocaj - Kuka - Tema: "Kënaqshmëria e pacientëve me shërbimet shëndetësore në kujdesin shëndetësor primar" - me datë 04.03.2024 në ora 11:00

Lendita Bellacerka - Tema: "Roli i qeverisjes lokale në menaxhimin e emergjencave" - me datë 04.03.2024 në ora 12:00

Mire Simoni - Tema: "Motivimi i punëtorëve shëndetësor spitalor në institucionin shëndetësor në Gjakovë" - me datë 05.03.2024 në ora 11:00

 

do të bëjnë mbrojten e publike të Punimit të Diplomës Master në Departamentin e Menaxhimit Shëndetësor në Fakultetin e Mjekësisë në Gjakovë, në objektin e fakultetit.

tp-bottom