Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: "Sëmundjet kronike jo-ngjitëse, sfidë e Shëndetit Publik"

Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: "Sëmundjet kronike jo-ngjitëse, sfidë e Shëndetit Publik"

Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë

Fakulteti i Mjekësisë

 

Organizon

 

Konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare

 

Tema: “Sëmundjet kronike jo-ngjitëse, sfidë e Shëndetit Publik”

Data: 26 Prill 2024

Vendi: Gjakovë

Abstraktet* dorëzohen përmes emailit: [email protected]

Afati për dorëzimin e abstraktit: 28.03.2024 ora 16:00 (CET)

Njoftimi për statusin e abstraktit: 10.04.2024

*Abstrakti në gjuhën Angleze, 250- 300 fjalë, duhet të përmbajë: Titullin; emrin dhe mbiemrin e plotë të autorëve; Institucionin; tekstin e tërë të përbërë nga katër shtylla kryesore (hyrja dhe qëllimi, metodologjia, rezultatet, përfundimi); tre fjalë kyçe. 

tp-bottom