Njoftim për mbrojte publike të punimeve Master

Njoftim për mbrojte publike të punimeve Master

Lajmërohen stafi akademik i Fakultetit të Mjekësisë, studentët e nivelit Master dhe të interesuarit tjerë se kandidatja:

Esmeralda Sefaj - Tema: "Struktura demografike dhe manifestimet klinike e të prekurve nga diabeti melit në regjionin e Gjakovës" - me datë 19.03.2024 në ora 10:30

do të bëj mbrojten e publike të Punimit të Diplomës Master në Departamentin e Menaxhimit Shëndetësor në Fakultetin e Mjekësisë në Gjakovë, në objektin e fakultetit.

tp-bottom