UFAGJ pjesëmarrëse në Kongresin e II-të Ndërkombëtar të Infermierëve të organizuar nga OIK-u

UFAGJ pjesëmarrëse në Kongresin e II-të Ndërkombëtar të Infermierëve të organizuar nga OIK-u

Me datë 05-06.04.2024 u mbajt Kongresi i II - të ndërkombëtar i infermierëve i organizuar nga OIK me temë : "Role, importance and challenges in advancing professional practices of health professionals" , ku Universiteti "Fehmi Agani" në Gjakovë u përfaqësua nga Ass. Muhamet Kadrija në cilësinë e komitetit shkencorë dhe të prezentuesit me temë: "Praktikat e avancuara të infermierëve mbi menagjimin e shputes diabetike"

Pjesmarrës në këtë kongres ishin vendet e ndryshme nga Europa dhe Bota si : Shqipëria, Sllovenia , Zvicrra, Austria, Belgjika, Turqia, Maqedonia e veriut, Italia, Kroatia, USA.
Në këtë Kongres një numër i punimeve të pedagogëve dhe studentëve ishin me logon e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë .
Vlen të theksohet se në këtë Kongres ishin pjesmarres fizik mbi 3000 profesionist shëndetësor dhe onlinë afer 10000 të tjerë.

Fotot e lajmit

tp-bottom