Konkurs i Eseve Studentore të Observatorit Magna Charta 2024

Konkurs i Eseve Studentore të Observatorit Magna Charta 2024

Këtë vit Observatori Magna Charta (MCO) fton studentët të reflektojnë se si mund të mbizotërojë qasja në arsim, me diversitet dhe gjithëpërfshirje të ankoruar në parimet e barazisë dhe drejtësisë. Më konkretisht, pyetja udhëzuese e këtij viti është si më poshtë:

Çfarë do të ndryshonit në lidhje me përvojën apo mjedisin tuaj të arsimit të lartë për ta bërë atë më gjithëpërfshirës për të gjithë ata që kanë aftësinë të përfitojnë prej tij?”

Ftojmë studentët e regjistruar në çdo institucion të Arsimit të Lartë në çdo vend që të paraqesin reflektimet e tyre mbi këtë temë.

Për më shumë

Për më shumë detaje rreth konkursit dhe për të hyrë në formularin e paraqitjes, ju lutemi drejtojuni në lidhjen e mëposhtme: https://mcostudents.plateformecandidature.com/

tp-bottom