Njoftim për mbrojte publike të punimeve Master

Njoftim për mbrojte publike të punimeve Master

Lajmërohen stafi akademik i Fakultetit të Mjekësisë, studentët e nivelit Master dhe të interesuarit tjerë se kandidat:

Genc Qurdina - Tema: "Problemet shëndetësore mendore në shoqëritë urbane dhe rurale”- me datë 04.07.2024 në ora 12:00 do të bëj mbrojtjen publike të Punimit të Diplomës Master në Departamentin e Menaxhimit Shëndetësor në Fakultetin e Mjekësisë në Gjakovë, në objektin e fakultetit.

tp-bottom