Njoftim rreth regjistrimit të semestrit veror

Njoftim rreth regjistrimit të semestrit veror

Njoftohen studentët e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”, se afati për regjistrimin e semestrit veror për vitin akademik 2018/2019 bëhet nga

11.03.2019 – 22.03.2019.

Studentët e regjistruar në vitin akademik 2018/2019 janë të liruar nga pagesa.

Pagesa për semestër është 25 euro.

Regjistrimi bëhet në fakultetet përkatëse.


tp-bottom