Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik në bazë të nevojave të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” për vitin akademik 2016/2017:

Konkursi


tp-bottom