Njoftim rreth fotografimit për ID kartela

Njoftim rreth fotografimit për ID kartela


Njoftojmë studentët e vitit të parë të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" se fotografimi i studentëve për ID kartela do të bëhet sipas këtij orari:

Fakulteti i Mjekësisë – Programi Infermieri

E Premte 16.12.2016 nga ora 9:00 - 12:00


Fakulteti i Mjekësisë – Programi Mami

E Premte 16.12.2016 nga ora 13:30 - 15:30


Studentët janë të obliguar të respektojnë orarin dhe të paraqiten me letërnjoftim.

Fotografimi bëhet në fakultetet përkatëse.


Orari për Programin Infermieri

Orari për Programin Mami


tp-bottom