Raport rreth mësimit online në UGJFA

Raport rreth mësimit online në UGJFA

Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani" ka përgatitur raportin rreth mësimit online për periudhën 23 Mars - 23 Prill 2020. 

Ky raport përmban të dhënat për numrin e klasëve virtuale të mbajtura, numrin e mësimdhënësve për program si dhe numrin e studentëve pjesëmarrës në këto klasë virtuale.

Raporti

tp-bottom