Njoftim – Rikujtim rreth regjistrimit dhe fotografimit për ID kartelë për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2019/2020

Njoftim – Rikujtim rreth regjistrimit dhe fotografimit për ID kartelë për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2019/2020

Ju rikujtojmë të gjithë studentëve të pranuar në afatin e parë (afatin e Korrikut) në vitin e parë akademik 2019/2020 që nuk e kanë bërë regjistrimin dhe fotografimin për ID kartelë, se afati për regjistrim është deri me 30 Shtator 2019. Andaj, studentët që nuk e kanë bërë regjistrimin me kohë të paraqiten në zyrën e IT-së në Rektorat për regjistrim dhe fotografim për ID kartelë.

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentet shtetas te Republikës se Kosovës qe fillojnë studimet ne Universitetin e Gjakovës, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

d)  Pagesa për një semestër për studentë që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, do të jetë në lartësi prej 25 € për studime te rregullta.

tp-bottom