Rezultatet preliminare të provimit pranues për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet preliminare të provimit pranues për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet preliminare të provimit pranues për vitin akademik 2023/2024

Fakulteti i Mjekësisë

            Programi Shëndet Publik

            Programi Fizioterapi

 

Afati i ankesave është deri më datën 26.10.2023 në ora 16:00. Pas këtij afati ankesat nuk do të pranohen.

Ankesat bëhen vetëm përmes sistemit SMU në këtë link dhe raporti duhet të dorëzohet në fakultetin përkatës.

 

Studentët e pranuar pas rezultateve përfundimtare (që shpallen me dt. 27.10.2023) do të regjistrohen dhe fotografohen për ID kartelë sipas orarit në objektin e Rektoratit:

Fakulteti i Mjekësisë - datë 30.10.2023 nga ora 09:00 - 15:00 (në objektin e Rektoratit)

tp-bottom