Biblioteka e Fakultetit të Mjekësisë pajiset me literaturë të re

Biblioteka e Fakultetit të Mjekësisë pajiset me literaturë të re

Biblioteka e Fakultetit të Mjekësisë e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë  është pajisur me një numër të konsiderueshëm të literaturës dhe materialeve të tjera që lidhen me fushën e mjekësisë si: manuale, revista etj.

Kjo literaturë u ndihmon studentëve në zgjerimin e dijeve dhe njohurive të tyre në fushën përkatëse.

Gjithashtu, studentët kanë qasje edhe në bibliotekën elektronike  përmes së cilës mund të  shfrytëzojnë burime të shumta të informacionit shkencor në këtë fushë dhe më gjerë.

Fotot e lajmit

tp-bottom