Njoftim rreth fotografimit për studentët e transferuar

Njoftim rreth fotografimit për studentët e transferuar


Njoftojmë studentët e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" që kanë bërë kërkesë për ndërrim programi brenda fakultetit dhe studentët që kanë bërë kërkesë për transfer nga UP në UGJFA, se fotografimi për ID kartela do të bëhet me 05.10.2018 dhe 08.10.2018 deri në ora 11.00 në zyrën e IT-së në Rektorat.

tp-bottom